Nieuw Jaar / New Year

Church-bell,

what do you repeat?

The sacred Name of God, which resounds through my whole being.

Church-bell,

what do you proclaim?

I proclaim that every head which resounds like mine,

spreads abroad the Message of God.

Church-bell, what makes you move?

The Word of God.

Hazrat Inayat Khan, Gayan, Tana

May this Christmas message introduce you into the New Year

in an attunement to your soul.

Listen carefully to the subtle overtones in the bell of your heart.

Let these souds resound in your mind,

And beautify your atmosphere

as your contribution to the ‘Sisterhood of man’.

Wali

Kerkklok, wat herhaal je?

De heilige naam van God

die mijn hele wezen doorklinkt.

Kerkklok, wat verkondig je?

Dat elk hoofd dat klinkt als het mijne

de boodschap van God verspreidt.

Kerkklok, wat brengt je in beweging?

Het woord van God.

Hazrat Inayat Khan, Gayan, Tana

 

Dat deze boodschap van Kerst het nieuwe jaar

luidend mag inleiden

en welluidend in het hart weerklinke.

Moge elke bede zo klinken als de dragende klank van de klok.

 

=====

Welkom op de persoonlijke site Sufi Views, een weblog. For English see below.hik98_2

(Voor actuele ontwikkelingen, nieuwe berichten, enz. zie Editorial / Redactioneel)

Wat de site te bieden heeft zijn gedachten, ontwikkeld vanuit het universele soefisme van Hazrat Inayat Khan. Mijn voedingsbron. De rode draad van het blog is het zoeken naar de betekenis van het ideaal in deze tijd; en naar inzicht in wat de ziel is en hoe we haar kunnen speuren.

Veelal zullen de ‘posts’ op deze site de Boodschap van Inayat Khan reflecteren, weergeven, uitwerken.  Een actueel voorbeeld van zo’n thema is om het begrip ziel zichtbaar te maken voor bv agnosten. Of om te begrijpen hoe in spiritualiteit ‘abstract’ ook persoonlijk kan zijn; en omgekeerd. Een verruimd godsbegrip? Of een vraag als ‘is denken slechts een hersenactiviteit?’

Eén van de posts, onder de categorie Issues, is een uitnodiging tot nadenken en schrijven.  Deze geeft een overzicht van issues die spelen, in de samenleving zowel als in het persoonlijke leven, waar het Soefisme een bijdrage kan leveren en daarbij een nieuw perspectief  kan openen. Vanuit deze gedachte wordt u uitgenodigd te reageren met een bijdrage aan deze site.

Ik vind dat soefi’s van vandaag vaker uitdrukking mogen geven aan de Boodschap zoals die nu wordt ervaren. Het zal goed zijn wanneer dit initiatief andere initiatieven oproept. Woorden in de taal van vandaag, geïnspireerd door wat we beluisteren in zijn woorden. En niet alleen voor eigen gebruik binnen de soefikring. Inayat Khan’s Boodschap is voor de hele wereld. De esoterische teachings echter zijn bestemd voor de kleine kring van moerieds.

Het gaat in eerste instantie om teksten van mijn hand, van allerlei snit, vers geschreven of stammend van enkele jaren geleden. Vaak uitgesproken ‘soefisch’, soms meer algemeen betrokken op levensituaties. Bijdragen eens verschenen in De Soefi-gedachte, andere elders gepubliceerd, of de tekst van een lezing. Misschien ook uitspraken die inspelen op een spirituele actualiteit; denk bv aan leven- en dood-issues. Of een hoofdstuk uit een groter geheel. Columns over een actueel iets.

Ik heb ook gezocht naar teksten die Walia Mab van Lohuizen (1934-2013, mijn vrouw) tijdens haar rijke leven heeft geschreven of gesproken – al zijn die bijna geheel handgeschreven. Ik zoek daarom naar vriend(inn)en die enkele ervan digitaal willen uitwerken.

Het zal een gemengdtalige site worden. Sommige bijdragen luiden in het Engels, de meeste zullen Nederlands zijn. Ook andere talen zijn welkom. Misschien kan ik het opbrengen om telkens een abstract bij te voegen, zodat de meertaligheid niet eenzijdig blijft.

We gaan een proefperiode in, een uitproberen of wat we hier gaan maken afgestemd kan zijn op de ‘hearts and minds’ van lezers. Het is fijn als u een reactie deponeert in de antwoordbox (reply box) onderaan elke ‘post’. Graag constructieve, inhoudelijke, korte bijdragen (bv tot 400 woorden).

Zo komen we in gesprek. Dit is van veel belang willen we de Boodschap steeds beter met elkaar leren begrijpen.

Wali van Lohuizen

Reacties? Maak gebruik van het contact formulier.

 

Welcome

Be welcome on the personal site Sufi Views, a blog.

The site intends to offer my reflections on the Universal Sufism of Hazrat Inayat Khan. Mostly it will contain texts from my pen, varying in form and content, recently published or written some time ago. Articles from the Dutch Sufi journal De Soefi-gedachte, or published somewhere else. There may be a shortened version of a lecture, or a personal view on an actual issue or publication. Short statements or a long discourse, either too short for a magazine or exceeding usual formats. A chapter from a book may be included. There may be papers written by my wife Walia during her lifetime as well.

Generally these posts will reflect on the Sufi Message by Hazrat Inayat, or they may render aspects in a new perspective. Attention will be given to the concept of the God-ideal and to the idea of the soul, and how to trace it. Sufis mostly show themselves hesitant to come to the fore in public writing. My motivation resides in the hope that readers may help and contribute by focusing on issues current in society, whilst interpreting them in a Sufi perspective.

A first list of such issues is found under that category. It serves as an invitation to think and to write. It covers many fields which are being discussed widely in society, both personal options and societal problems. The list is almost unnerving. Let’s join and shed some light on the puzzles of life. The Message, again and again, is so rich in perspectives, nurturing optimism.

Therefore, join in discourses going on. Or start new ones. Contributing fresh insights. Wordings in the language of today inspired by the tune, rhythm and harmony of Inayat’s very words and intentions. Suggested size: upto 400w.

The blog will hopefully reach out to a wider readership. The Message of Inayat Khan is directed to humanity at large – whilst the esoteric papers belong to the smaller core. Think of the fresh meaning given to the term the soul as it is one’s very being, one’s life energy. Or how in spirituality the abstract can become personal, vice versa. An expanded concept of divinity?

For the time being it will be a probe period, as a try-out how to tune in to the hearts and minds of many. Please answer the call to respond in any form: like a short contribution on the issue presented, relevant suggestions or questions. The reply box at the end of each post welcomes you. Let us join in meeting one another with the intention of understanding the Message better in a joined effort: an aspect of the Sufi brotherhood, joining brothers and sisters in a prosperous, living and strong ‘brotherhood’.

The site will contain texts either in English or in Dutch. Other languages may be considered. Abstracts in Dutch or English may be provided.

Wali van Lohuizen

Address comments please use our contact form