Sayings

  My soul, like a compass, keeps pointing to Thee, while my life is passing through the storm. Mijn ziel blijft als een kompas op u gericht, terwijl mijn leven door de storm heen gaat.   Thou teachest me patience, sublime nature, by thy patient waiting. Jij leert me geduld, sublieme natuur, door je geduldig […]

More