Sayings

 

My soul, like a compass, keeps pointing to Thee,

while my life is passing through the storm.

Mijn ziel blijft als een kompas op u gericht,

terwijl mijn leven door de storm heen gaat.

 

Thou teachest me patience, sublime nature, by thy patient waiting.

Jij leert me geduld, sublieme natuur, door je geduldig wachten.

 

In the light I behold Thy beauty, Beloved;

through the darkness Thy mystery is revealed to my heart.

In het licht aanschouw ik uw schoonheid, mijn Liefste;

door het duister heen onthult zich uw mysterie aan mijn hart.

Hazrat Inayat Khan, Vadan, Alankara

Vertaling naar Gayan Vadan Nirtan, Panta rhei, Katwijk 1990